آموزش سازمانی مجموعه آریابهکار

باتوجه به آشنا بودن تیم کارفرما با مبانی و اصول بهینه سازی سایت، روش های اصولی و استاندارد تولید محتوا و همچنین سئو سازی محتوای تولید شده آموزش داده شد.

نمونه کار سایت آریابهکار

نمونه کار آموزش سازمانی سئو

آریابهکار (AriaBehkar)

  • نوع آموزش: سازمانی (کاربردی)
  • نوع سایت: شرکتی
  • ساعات آموزش: ۴ ساعت
  • هدف پروژه: آموزش کاربردی پرسنل کارفرما جهت تولید محتوای سئو سازی شده
مشاهده سایت آریابهکار