نمونه کار سئو سایت

MyCredit (اعتبار من)

خدمت ارائه شده: انجام پروژه سئو

وضعیت پروژه: پایان یافته

مدت پروژه: دوازده ماه

هدف پروژه: بهینه سازی سایت بر اساس کلمات کلیدی کارفرما

سئو سایت اعتبارسنجی MyCredit

نمونه کار سئو: سامانه اعتبارسنجی مای کردیت

این سامانه اطلاعات گزارشات و امتیازهای رتبه‌ بندی را از طریق کانال‌های مختلف مانند وب سایت، وب سرویس، اپلیکیشن موبایل، پنل وبی و غیره به ذینفعان مختلف ارائه می دهد. باتوجه به اینکه امروزه رتبه بندی اعتباری یکی از ارکان ارائه تسهیلات مالی و غیرمالی به مشتریان حقیقی و حقوقی بنگاه های اقتصادی می باشد سامانه MyCredit (اعتبار من) در این خصوص کمک به سزایی خواهد نمود.

شرح مختصر پروژه:

باتوجه به اهداف و کلمات کلیدی مشخص شده از جانب کارفرما، فعالیت بر روی این پروژه آغاز گردید و در ادامه برنامه های تولید محتوا، لینک سازی های داخلی و خارجی در دستور کار قرار داشت و  در ادامه باتوجه به کدنویسی بودن پروژه مشکلات شناسایی شده به واحد فنی و توسعه سیستم ارجاع گردید.