نمونه کار طراحی سایت

دکتر علی ناصرحجتی

خدمت ارائه شده: طراحی سایت با وردپرس

وضعیت پروژه: پایان یافته

مدت پروژه: ۲۰ روز کاری

هدف پروژه: طراحی سایت بر اساس خواسته های کارفرما

طراحی سایت دکتر حجتی

نمونه کار طراحی سایت : سایت شخص دکتر علی ناصرحجتی

سرویس اجرای پروژه طراحی سایت در اختیار این مجموعه قرار گرفته است

دکتر علی ناصرحجتی دکترای کامپیوتر با گرایش مدیریت آی تی و PostDoc از دانشگاه آلبرتا کانادا، هیات علمی، مدیر گروه و مدیر دپارتمان دیجیتال مارکتینگ در مدرسه عالی کسب و کار ماهان، مدیر آژانس دیجیتال مارکتینگ مرکز مشاوره مدیریت ماهان، مدرس دوره های دیجیتال مارکتینگ ، MBA و DBA در مدرسه عالی کسب و کار ماهان، مشاور عالی و مدرس دوره تربیت مشاور در مرکز مشاوره مدیریت ماهان

شرح مختصر پروژه:

در پروژه طراحی سایت شخصی دکتر علی ناصرحجتی بعد از برگزاری جلسات مشاوره طراحی سایت اقدامات لازم در جهت طراحی سایت وردپرس این مجموعه در دستور کار قرار گرفت.