نمونه کار طراحی سایت

سئوکنسول

خدمت ارائه شده: طراحی سایت با وردپرس

وضعیت پروژه: پایان یافته

مدت پروژه: ۳۵ روز کاری

هدف پروژه: طراحی سایت بر اساس خواسته های کارفرما

طراحی سایت سئوکنسول

نمونه کار طراحی سایت : سایت مجله ای سئوکنسول

سرویس اجرای پروژه طراحی سایت در اختیار این مجموعه قرار گرفته است

مجموعه سئوکنسول یک مجله سئو است که هدف آن افزایش آگاهی کسانی است که قصد فراگیری آموزش در حوزه سئو را دارند. ما در این مجموعه قصد داریم که تمامی مباحث مربوط به یادگیری سئو، وردپرس و گوگل ادورز را آموزش دهیم. این مجموعه در حوزه سئو و طراحی سایت به ارائه خدمات می پردازد.

شرح مختصر پروژه:

در پروژه طراحی سایت مجله ای سئوکنسول بعد از برگزاری جلسات مشاوره طراحی سایت اقدامات لازم در جهت طراحی سایت وردپرس این مجموعه در دستور کار قرار گرفت.