نمونه کار مشاوره سایت

پافکو

خدمت ارائه شده: انجام مشاوره

وضعیت پروژه: پایان یافته

مدت پروژه: دو ماه

هدف پروژه: مشاوره سئو

مشاوره سئو مجموعه پافکو

نمونه کار مشاوره: سایت پافکو

سرویس اجرای پروژه مشاوره در اختیار این سایت قرار گرفته است

شرکت پژوهش‌افزار فردا (پافکو)، فعالیت خود را بطور غیررسمی در سال ۱۳۷۷ با ایده حذف حضور فیزیکی برای دسترسی به اطلاعات در هر زمان و هر مکان، توسط تیمی ۳ نفره از دانش‌آموختگان دانشگاه علم وصنعت در رشته‌های مهندسی صنایع و مهندسی نرم‌افزار آغاز کرد. این شرکت با ارائه اولین سامانه ثبت‌نام دانشگاهی تحت وب ایران، در دوازدهم آبانماه سال ۱۳۸۲ بطور رسمی به ثبت رسید. پافکو با ارائه راهکارهای یکپارچه در زمینه نرم‌افزارهای آموزش الکترونیکی، توانست به عنوان اولین شرکت دانش‌بنیان ارائه نرم‌افزار‌های یکپارچه آموزش الکترونیکی در ایران، فعالیت خود را در صنعت فناوری اطلاعات قدرتمندتر از گذشته ادامه دهد.

شرح مختصر پروژه:

در این پروژه در درجه اول سعی در یافتن ایرادات و در درجه دوم پیشنهاد راه حل های احتمالی انجام شده است.

رضایت نامه سایت پافکو